Tandläkare Fredrik Edfeldt

Din trygga Tandläkare på Östermalm

Jag tog tandläkarexamen 1989 och har arbetat inom privattandvården sedan dess. Jag arbetar med all sorts behandling inklusive implantat och kirurgi. Vid mer avancerad kirurgi samarbetar jag med oralkirurg Per Jesslén på Karlakliniken.

Jag har gått flera utbildningar inom bettfysiologi. Oftare än man tror ligger tandpressning eller gnissling bakom flera besvär i munnen och i huvud- nackområdet. Många gånger kan dessa besvär avhjälpas eller lindras med en adekvat utförd bettskena.

Det område som jag tycker är roligast att arbeta med är estetisk tandvård. Har gått flera utbildningar inom området bland annat i USA och Tyskland . Jag samarbetar sedan länge med en oerhört skicklig tandtekniker, Per Ekblom, på Stockholm Dental Institute (SDI). Som första tandtekniker i Sverige har han blivit ackrediterad av den största organisationen för estetisk tandvård i USA, AACD. Han erbjuder även möjlighet att via avancerade bildbehandlingsprogram kunna få en uppfattning om behandlingens slutresultat. Sedan ett par år arbetar jag även med injektionsbehandlingar och fillers som komplement till det perfekta leendet. Det muskelrelaxerande material vi använder kan även användas vid mycket uttalad bruxism samt ibland vid migrän.

Vi samarbetar även med flera fysiologiska laboratorier som utreder snarkning och dess sviter. Efter undersökning kan eventuellt hjälp via apnéskena erbjudas till priset av 2 läkarbesök, i dagsläget 400:-

Jag arbetar sedan 2017 med tandsköterska Linda Cadelin. Linda har lång erfarenhet från vårdsektorn men har även arbetat inom rese- och hotellbranschen. En uppskattad medarbetare både bland personal samt patienter.

Sedan augusti 2017 har vi börjat ersätta konventionella avtryck vid protetik med digital scanning. Inget klet i munnen, perfekt för patienter med kväljningsreflexer.

Vårt mål är att kunna ge en optimerad personlig tandvård under trevliga och smärtfria förhållanden, vem har sagt att man inte ska skratta under ett tandläkarbesök? 

Tandläkare Fredrik Edfeldt

Kontakta mig

Tandläkare Fredrik Edfeldt
Brantingsgatan 24
115 35 STOCKHOLM

 08 545 875 25

Boka tid