Exempel på behandlingar, Tandläkare Östermalm

Höger framtand omgjord i modernt porslin

Samt omformning av tandköttskant.

En överkäksfront efter blekning

Samt 4 porslinsfasader.

Blekning

Samt 2 porslinsfasader.

Blekning

Med nattskena 1 vecka.

Djupa sprickor

Framtänder med djupa sprickor får kronor och ”rättas till” lite.

Abraderade framtänder

Abraderade framtänder som fått en kyss. 2 porslinsfasader (bettskena ett måste här.)

Preparerad tand

Preparerad tand som scannas digitalt och färdigt resultat med bondad Emax-krona.

Nya tänder

Ett fall som ställer en hel del krav på tandteknikern, patienten vill göra om 3 framtänder men ”spara” en.

Fredrik Edfeldt

Fredrik Edfelt - Tandläkare Östermalm

Kontakta mig

Tandläkare Fredrik Edfeldt
Brantingsgatan 24
115 35 STOCKHOLM

 08 545 875 25

Boka tid