Tandläkare Östermalm

Covid-19

Att Covid-19 förändrat våra liv är tydligt. Information sprids på olika sätt, vissa bra andra mindre bra. Att vi ska värna de som är i riskgrupper är självklart. Äldre samt individer med underliggande sjukdomar bör inte vistas bland andra annat än om nöden kräver det. För oss andra får vi nog acceptera att det föreligger en stor risk i att vi förr eller senare blir smittade. För många kommer det knappt att märkas, för andra kommer det att vara som en “vanlig” influensa. Vid symptom såsom feber eller förkylningstecken ska man stanna hemma. Det bör gå minst 48 timmar efter symptomfrihet innan man ska ge sig ut i världen igen.
Vår policy på praktiken är att försöka hålla öppet som vanligt. Vi iakttar förstås som alltid en hög nivå på hygien och sterila instrument. Vi utökar nu också våra skyddsrutiner genom att ställa ut handsprit på alla gemensamma rum såsom patienttoaletter. Vi sprittorkar kortterminal mellan varje betalning. Pennor som används vid inskrivning av nya patienter återanvänds ej. Vi har tagit bort tidningar från väntrum, de flesta har ju sina telefoner.. Dessa hygienrutiner gås igenom och utökas varje dag vid behov.
Vi tror att en överdriven masskarantän skapar en oro som i sin tur har negativa effekter för folkhälsan och dessutom förhindrar naturen att skapa immunitet mot detta nya virus. Ett fungerande vaccin kommer nog att dröja.
Vi vill med eftertryck betona, igen, att patienter över 75 samt de med underliggande sjukdom såsom hjärtbesvär, diabetes, cancerbehandlingar osv bör stanna hemma. Vid akuta besvär ring gärna för konsultation.
Övriga, symptomfria, är välkomna att besöka oss som vanligt.
Tveka inte att ringa eller maila vid eventuella frågor.


Vänliga och hoppfulla hälsningar.