Covid-19

Att vi kommer att få leva med Corona ett bra tag är nog troligt och att vi ska ha respekt för viruset är självklart. Om man känner sig sjuk eller har något av de nu kända Corona symptomen bör man förstås hålla sig hemma. Tillhör man en riskgrupp och inte har några besvär kan ju den regelbundna undersökningen vänta lite. Har man någon form av besvär med sina tänder men känner sig frisk i övrigt ser jag inte några hinder för att uppsöka sin tandläkare även om man skulle tillhöra en riskgrupp. Vi arbetar förstås, som alltid, under noggranna hygienrutiner. 
 
Om du känner dig osäker finns möjligheten till telefonkonsultation. 
Skicka ett mail eller SMS med en beskrivning av ditt ärende så kontaktar jag dig. Detta går förstås bra även då kliniken normalt är stängd men svarstiden kan eventuellt bli något längre. 
 
Mail: fredrik@edfeldt.se 
SMS: 070 636 11 51 
 
Varma hälsningar, 
Fredrik Edfeldt